Alpinum Alpinum Alpinum


Pre odborníkov a zberateľov

Pestovaním skalničiek a drevín sa zaoberáme viac ako 20 rokov a snažíme sa rastliny spoznávať, testovať a rozmnožovať. Nové poznatky získavame hlavne z aktivít klubov skalničkárov (Brno, Praha) a od súkromných pestovateľov. Naše najobľúbenejšie rody sú: Dionýsia, Gentiana, Helychrisum, Primula, Saxifraga, Townsendia, Sempervivum, mrazuvzdorné kaktusy a z drevín rod Picea. Uvítame odbornú spoluprácu.


dreviny skalničky