Alpinum Alpinum Alpinum


Ponukový list

Vážení zákazníci

predkladáme Vám ponuku skalničiek, trvaliek a okrasných tráv. Chceli by sme Vás upozorniť na niekoľko skutočností.Pri kontajnerovaní rastlín kladieme zvýšenú pozornosť substrátu, ktorý ďalej upravujeme (rašelina, dolomit, drenáž ) podľa potrieb jednotlivých druhov. Sadenice sú bez burín a ich semien,lebo substrát pred použitím sterilizujeme preparovaním. Množíme väčšinou prírodné - botanické druhy, ktoré dopestuvávame prirodzeným spôsobom bez prirýchlovania a prehnojovania. Takto pripravené rastliny sa spoľahlivo ujímajú a netrpia šokom zo zmeny prostredia. Okrem ponúkaných rastlín je možné získať ďalších niekoľko desiatok druhov, ktoré sú namnožené v menších sériách a v ponuke ich preto neuvádzame (aj vodné rastliny, vrátane lekien ).

Ponukový list si môžete stiahnuť tu: ponuklist.xls