Alpinum Alpinum Alpinum


Návrhy a realizácia okrasných záhrad

Návrhy

Rozsiahlejšie realizácie si vyžadujú vypracovanie štúdie okrasnej záhrady.
Táto sa uskutoční po konzultáciách s klientom a potrebných meraniach na konkrétnom pozemku.

- Dokumentácia štúdie obsahuje:

farebnú grafickú časť - dva varianty ( pôdorys )
- niekoľko pohľadov do priestoru

sprievodnú správu - sadovnícky návrh
- výmer plôch a materiálov
- predbežný rozpočet

Realizácie

S týmto záhradným odvetvím máme dlhodobé skúsenosti a niekoľko desiatok realizácií po celom Slovensku.

Ponúkame tieto služby:

výsadba okrasných drevín
zakladanie a výsadba skaliek
zakladanie trvalkových záhonov a vresovísk
zakladanie trávnikov kobercami a výsevom
záhradné jazierka, kaskády a potôčiky
ekologické jazierka na plávanie a filtračná technika
odborná údržba a poradenstvo