Alpinum Alpinum Alpinum


Naspäť na "pre odborníkov a zberateľov"

Dreviny

Vážení priatelia,
pestovanie okrasných drevín si získava stále viac prívržencov. V neprebernej spleti druhov
a odrôd sa dá niekedy tažko orientovať aj odborníkom, nie to ešte začiatočníkom. Z prírody
sa dostáva do kultúry veľké množstvo nových WB a vždy nastáva otázka ako budú vyzerať, či
si zachovajú vlastnosti materskej rastliny a pod. Je to dlhodobé pozorovanie ku ktorému treba
zápisy, merania a fotodokumentáciu.
Na našej stránke nájdete zozbierané smreky a merané údaje z materských rastlín. Takmer
všetky opísané dreviny pestujeme so zámerom robiť na nich opakované merania približne po
6 – 10 rokoch a porovnať ich. Tak získame údaje o správaní sa jednotlivých WB.
Prajeme Vám veľa zaujímavých objavov a pestovateľské úspechy.